وفاقی وزیر مراد سعید نے اپوزیشن کو’’نانی‘‘ یاد دلادی