کھراسچ، 18 جون 2019

نجم سیٹھی شو 18 جون 2019

نجم سیٹھی شو، 17 جون 2019

ڈی این اے، 17 جون 2019

انکشاف 16 جون 2019

نسیم زہرا@8 15 جون 2019

انکشاف15 جون 2016

نسیم زہرا@8 14 جون 2019

نجم سیٹھی شو، 12 جون 2019

سیٹی24، 10جون 2019

نجم سیٹھی شو  10جون 2019

جواب دیں، 09 جون 2019

نسیم زہرا@8، 09 جون 2019

انکشاف 09 جون 2019

انکشاف 08 جون 2019

نسیم زہرا@8، 7 جون 2019

جرم بے نقاب، 7 جون 2019

انکشاف، 02 جون 2019